Artykuły, porady

4. Elektryczne ogrzewanie podłogowe.
Ogrzewanie elektryczne jest tanie w montażu, niekłopotliwe w eksploatacji i trwałe. Nieocenione okazuje się w kuchni i łazience, gdzie zapewnia ciepłą i miłą w dotyku podłogę przez cały rok. Ogrzewanie elektryczne może pełnić funkcję ogrzewania podstawowego lub dodatkowego. Jako ogrzewanie podstawowe wybierane jest przeważnie wówczas, gdy nie ma możliwości zastosowania innej formy ogrzewania domu. Pamiętać jednak należy, że użytkowanie go w budynkach źle zaizolowanych termicznie, może narazić użytkownika na duże straty cieplne, co podniesie koszt eksploatacji. Jako element dodatkowego ogrzewania najczęściej instalowane jest w łazienkach i kuchniach.

Jak zbudowany jest system?

Składa się z elementów grzejnych, podłogowego czujnika temperatury oraz termostatu. Elementami grzejnymi mogą być przewody, maty lub folie grzejne. Typowy przewód grzejny zbudowany jest z drutu oporowego, osłony (wewnętrznej warstwy izolacji) oplotu spełniającego funkcję przewodu ochronnego i izolacji zewnętrznej. Przewody mogą mieć jedną lub dwie żyły grzejne. Zaletą przewodów dwużyłowych jest łatwość montażu, zasilane są tylko z jednej strony. W przypadku przewodów jednożyłowych konieczne jest zasilenie obu końców przewodu. Przewody w odróżnieniu od mat dają nam dużą dowolność podczas układania i pozwalają na dopasowanie się do każdego kształtu pomieszczenia. Przewody używane do ogrzewania podłogowego mają moc od 10 do 20 W/m. Od niej zależy w jakich odstępach będą układane. Zazwyczaj odstępy między przewodami wynoszą do 20 cm. Nie powinny być jednak mniejsze niż 5 cm. Na rynku dostępne są również inteligentne, samoregulujące przewody grzejne, które przeznaczone są do ogrzewania podłogowego. W przewodach tych elementem grzejnym jest polimer zmieniający swoją oporność pod wpływem temperatury otoczenia. Przewody te dają wyjątkową elastyczność przy montażu i mogą być cięte na dowolną długość w miejscu montażu. Dzięki efektowi samoregulacji mamy nieograniczone możliwości aranżacji pomieszczeń. Meble mogą być ustawiane nawet na ogrzewanej podłodze bez ryzyka uszkodzenia przewodów, które jeśli nie mogą oddawać ciepła samoistnie ograniczają swoją moc w danym miejscu. W strefach zimniejszych przewody te dostarczają więcej ciepła, a eksploatacja takiego systemu jest tańsza. Mata grzejna to najczęściej siatka z tworzywa sztucznego, w którą wmontowany jest przewód grzejny. Jej grubość nie przekracza 3 mm. Na rynku dostępne są maty o mocach jednostkowych 90-100 W/m² oraz 150-160 W/m². Produkowane są one w określonych wymiarach i dostępne typowo dla powierzchni od 1 do 12 m². W przypadku większych powierzchni układanych jest kilka mat. Niedopuszczalne jest skracanie mat. Układa się je bezpośrednio pod pokryciem podłogowym, w warstwie kleju do płytek. Ważne jest, aby stosowany klej przeznaczony był do posadzek ogrzewanych. Folia grzejna składa się z płaskich drutów aluminiowych zatopionych w folii poliestrowej. Jej grubość wynosi ok 2 mm. Kupuje się ją w zestawach składających się z modułów grzewczych. Folia może być przycinana na różną długość. Pamiętać należy, by przyciętą krawędź zaizolować specjalną taśmą. Maty i folie grzejne są rozwiązaniem droższym od przewodów grzejnych. Ich zaletą za to jest możliwość montażu bezpośrednio w warstwie kleju pod terakotą. Z powodzeniem mogą być stosowane w remontowanych obiektach.

Projektowanie ogrzewania

Projektując ogrzewanie podłogowe należy:

- dobrać materiał, którym wykończona będzie podłoga; najlepiej do tego celu użyć posadzek kamiennych lub ceramicznych dobrze przewodzących ciepło. Decydując się na wykładziny lub podłogę drewnianą należy pamiętać, że materiały te muszą współpracować z ogrzewaniem podłogowym i być specjalnie oznakowane,
- dokładnie zaplanować rozstawienie mebli,
- uwzględnić wysokość podłogi grzejnej,
- dokładnie zaizolować podłogę posadzki, jeśli wcześniej nie została wykonana izolacja.


Montaż

Podłoże przygotowane do montażu instalacji ogrzewania elektrycznego powinno być równe i oczyszczone. Na tak przygotowaną posadzkę, na całej jej powierzchni, układa się izolację termiczną. Wykonuje się ją ze styropianu lub wełny mineralnej. Grubość izolacji uzależniona jest od dopuszczalnych obciążeń stropu. Na jej wpływ ma również to, co znajduje się pod powierzchnią ogrzewanej podłogi:

- grubość izolacji do 5 cm – podłogi nad pomieszczeniami ogrzewanymi,
- grubość izolacji do 10 cm – podłogi nad piwnicami lub pomieszczeniami nieogrzewanymi,
- grubość izolacji powyżej 10 cm – podłogi na gruncie, stropy z wentylowaną powierzchnią.
Na warstwę izolacji układa się folię, która zabezpiecza przed wilgocią oraz przedostaniem się zaprawy w warstwę izolacyjną. Folia musi być ułożona z co najmniej 10-centymetrowym zakładem, a brzegi muszą być wywinięte na ścianę. W podłogach, gdzie istnieje możliwość dostępu wilgoci od spodu należy ułożyć folię pod warstwą izolacji. Na odpowiednio przygotowanym podłożu montuje się elementy grzejne. Przewody mocuje się do siatki metalowej lub stosuje się taśmy montażowe. Przewody grzejne powinny być rozłożone w odstępach, odpowiednio dobranych do wymaganej mocy grzejnej. Przed wylaniem jastrychu, do siatki należy umocować rurkę z czujnikiem temperatury, której koniec należy zabezpieczyć przed wlaniem się do wewnątrz posadzki. Grubość jastrychu nie powinna przekroczyć 50 mm. Aby zwiększyć wytrzymałość posadzki i zmniejszyć jej grubość, do zaprawy dodaje się specjalne uplastyczniające mieszanki. Wykonując podkład (jastrych) nie można zapomnieć o ułożeniu taśmy brzegowej wzdłuż ścian i wykonaniu szczelin dylatacyjnych. Zapobiega to powstawaniu naprężeń, pęknięć i deformacji podłogi, spowodowanych zmianą temperatur i kurczeniem powierzchni podłogi. Należy przy tym pamiętać, że przewodami grzejnymi nie należy przechodzić przez szczeliny dylatacyjne. Jeżeli przewody układane są między legarami w drewnianej podłodze, trzeba je ułożyć na warstwie izolacji na siatce montażowej i pozostawić przestrzeń (3-5 cm) między elementami grzejnymi i posadzką. Maty i folie grzejne układa się bezpośrednio na warstwie zagruntowanego betonu, przygotowanego do ułożenia posadzki. Na rozłożoną matę kładzie się warstwę zaprawy klejącej, tak aby była ona całkowicie w niej zatopiona. Przed przyklejeniem maty należy zamontować podłogowy czujnik temperatury. Ostatnim etapem prac jest wykończenie podłogi. Można ją jednak układać dopiero po wysuszeniu podkładu. Właściwości cieplne materiału wykończeniowego bezpośrednio wpływają na rozkład temperatur na powierzchni podłogi, dlatego też najlepiej jest stosować te o dobrej przewodności cieplnej: marmur, gres, terakotę. Spoiny między płytkami powinno wypełnić się uelastycznioną fugą.

Regulacja temperatury

W celu sprawnego i ekonomicznego sterowania ogrzewaniem podłogowym stosuje się termostaty. Wyposażone są one w czujniki podłogowe i powietrzne lub procesor z zegarem sterującym. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie pożądanej temperatury. Gdy elektryczne ogrzewanie podłogowe jest podstawową formą ogrzewania domu, konieczne jest wyposażenie instalacji w regulatory z czujnikami powietrza i czujnikami temperatury podłogi. Umieszcza się je wewnątrz ogrzewanego pomieszczenia na wysokości 1,5 m nad podłogą. W kuchniach i łazienkach należy montować termostaty o odpowiednim stopniu ochrony.

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Skontaktuj się z nami

Biuro:

ul. Drewnowska 26/28/18
95-200 Pabianice
e-mail: biuro@fonnet.pl